Rekisteriseloste

Hiihtocenter  Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja soveltamisala

Henkilötietolainsäädännön tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on

Murtisenter Oy (3118679-2)

Kunnarlantie 33-39

02740 Espoo

myynti@hiihtocenter.fi

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö henkilötietorekisteriä koskevissa asioissa:

Ville Nousiainen

ville.nousiainen@hiihtocenter.fi

 

Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Palveluun sekä muuhun Hiihtocenterin ja sinun väliseen asiakassuhteeseen liittyvään yhteydenpitoon ja toimintaan. Käyttämällä Palvelua hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön.

Jos et hyväksy tämän Tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä Palvelua tai muutoin luovuta meille henkilötietojasi.

Tässä Tietosuojakäytännössä sanalla ”henkilötieto” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, taikka esimerkiksi verkkotunnistetietojen perusteella.

Henkilötietojen käyttäminen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on joko sinun suostumuksesi tai sinun ja Hiihtocenterin välisen sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöönpano. Lisäksi henkilötietojesi käsittely voi perustua rekisterinpitäjänä toimivan Hiihtocenterin oikeutettuun etuun. Hiihtocenterin oikeutettuun etuun käsittely voi perustua esimerkiksi silloin, kun käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää asiakassuhdetta ja mahdollistaa asiakaspalvelumme edellyttämät yhteydenottopyynnöt.

Henkilötietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään ja käytetään Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Hiihtocenterin liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Hiihtocenter voi, sinun suostumuksellasi, käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai muihin Hiihtocenterin tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen. Voit myös koska tahansa kieltää meitä kohdistamasta sinuun markkinointia tai peruuttaa suostumuksesi.

Hiihtocenter saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Hiihtocenter kerää henkilötietoja suoraan sinulta itseltäsi, kun sinä rekisteröidyt Palvelun käyttäjäksi tai kun päivität profiiliasi tai käytät Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin ilmoittaessasi henkilötietoja Hiihtocenterille hyväksyt henkilötietojesi keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Checkout Finland Oy

Hiihtocenterin maksupalveluvälittäjänä toimii Checkout Finland Oy ja Stripe.

Checkout on kotimainen palvelu, joka kuuluu Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout Finland Oy:tä säätelevät finanssialan tiukat lait ja säädökset. Checkout Finland Oy ottaa turvallisuuden vakavasti, ja se näkyy palvelun laadussa ja tietoturvassa sekä valvonnassa ja asiakasvalinnassa. Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää ja tekee yhteistyötä pankkien ja muiden maksulaitosten kanssa kehittääkseen alan käytänteitä entistä paremmiksi. Checkout Finland Oy:n tukena ovat myös OP:n monipuoliset asiantuntijapalvelut.

Checkout Finland Oy kerää maksutapahtuman yhteydessä  nimen, IP-osoitteen, tilinumeron, sähköpostiosoitteen, osoitteen, postinumeron  postitoimipaikan sekä henkilötunnuksen. Tapauksen mukaan osa tai kaikki näistä tiedoista.

https://info.checkout.fi/hubfs/checkout/ehdot-ja-sopimukset/tietosuojaseloste.pdf

Henkilötietojen luovutus

Käyttäjä hyväksyy sen, että

Hiihtocenter saattaa luovuttaa ja/tai paljastaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaisille, mikäli tämä on tarpeen soveltuvan lain tai määräyksen noudattamiseksi.

Hiihtocenter käyttää alihankkijoita Palveluiden toteuttamiseksi ja henkilötietoja luovutetaan tällaisille alihankkijoille, mikäli ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi.

Hiihtocenter saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasprofiilin muodostamiseksi. Saatamme jakaa henkilötietosi – kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi kolmannen osapuolen sosiaalisen median alustojen kanssa, kuten Facebookin, ja verkkosivustojen kanssa, jotta kyseiset alustat voivat esittää kohdennettuja mainoksia sinulle. Voit pyytää meiltä, ettemme jaa henkilötietojasi näiden alustojen kanssa, mutta sinun on otettava yhteys alustaan, jos haluat tietää, miten kyseinen alusta käyttää henkilötietojasi, koska tämä ei ole meidän hallinnassamme.

Tietojen paikkansapitävyys

Käyttäjä sitoutuu antamaan Hiihtocenterille paikkansapitäviä tietoja rekisteröityessään käyttämään Palvelua.

Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastella profiiliaan ottamalla yhteyden Palveluihin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi avulla. Käyttäjä voi myös muuttaa, päivittää tai poistaa tietojaan joko kirjautumalla sisään Palveluun tai ottamalla yhteyttä Hiihtocenterin asiakaspalveluun.

Käyttäjällä on myös milloin tahansa oikeus kieltää Hiihtocenteriä käyttämästä henkilötietojaan markkinointitarkoituksiin tai markkinatutkimuksien toteuttamiseen.

Pyynnön voi toimittaa Hiihtocenterin sähköposti osoitteeseen myynti@hiihtocenter.fi

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Hiihtocenter säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu asianmukaisesti ja yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Hiihtocenterillä olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myynti@hiihtocenter.fi.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoihin

Hiihtocenter saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Hiihtocenterin  määräysvallassa eikä Hiihtocenter vastaa niiden tai niissä olevien linkkien sisällöstä. Mikäli vierailet linkitetyllä sivustolla, sinun tulee erikseen tarkistaa tällaiselle sivustolle soveltuvat tietosuoja- ja muut käytännöt.

Muut ehdot ja määräykset

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojasi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ja lisätietoja tietosuojasta löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi .

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

Hiihtocenter  pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa ja Hiihtocenter verkkosivulla. Mikäli teemme sinun oikeuksiin olennaisesti vaikuttavia muutoksia, ilmoitamme muutoksista erikseen.